Copyright

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, so last upravitelja spletne strani in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja.

Upravitelj spletne strani ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Upravitelj spletne strani si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.